Horari del Centre

Les activitats lectives es desenvoluparan en jornada continuada de matí: de 9h a 14h.

Els tutors, els professors i l'equip directiu rebran els pares i mares dels alumnes tots els dilluns a les 14h. . En cas d'haver de tractar algun tema urgent o no poder accedir al centre en aquest horari per motius laborals es concertarà una entrevista a una altra hora.

El centre compta amb el servei d'Escola Matinera de 8 a 9 h. del matí. Els interessats poden posar-se en contacte amb l'APIMA.

Calendari Escolar

Curs 2017 - 2018

Se seguirà el Calendari Escolar establert per la Conselleria d'Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears per al present curs.
Segons aquest calendari:

Període lectiu:

 • Infantil i Primària: del 13 de setembre al 22 de juny (ambdós inclosos).

Dies no-lectius:

 • 12 d'octubre
 • 13 d'octubre (dia de lliure elecció)
 • 1 de novembre
 • 6 de desembre
 • 8 de desembre
 • 2 de març (festa escolar unificada)
 • 30 d'abril (festa local substitutòria)
 • 1 de maig


Vacances escolars:

 • Nadal: del 23 de desembre al 7 de gener, ambdós inclosos
 • Pasqua: del 29 de març al 8 d’abril, ambdós inclosos.