Personal del Centre

Curs 2016-17
Ed. Infantil - 3 anys Pilar Navarro Cabañero pnavarro@educaib.eu
Ed. Infantil - 4 anys Diana Torres Valverde dtorres@educaib.eu
Ed. Infantil - 5 anys Mª José Prats Marí mjprats@educaib.eu
Suport a Ed. Infantil Olga Martínez Parra omartinez@educaib.eu
Ed. Primària - 1r (LL. Anglesa) Susana Roselló Bonet srosello1@educaib.eu
Ed. Primària - 2n Eva Baos Povedano evabaos@educaib.eu
Ed. Primària - 3r Mª Antònia Serra Torres aserra@educaib.eu
Ed. Primària - 4t (Ll. Anglesa) Mª Amparo Domenech Martínez madomenech@educaib.eu
Ed. Primària - 5è A (Ll. Anglesa) Maria Garau Alemany mgaraualemany2@educaib.eu
Ed. Primària - 6è A (Ed. Física) Jaume Marí Cardona jmari2@educaib.eu
Ed. Primària - 6è B (Música) Mari Carmen Jiménez Lasheras
Evelyn Ortiz Ramos (substituta)

mcjimenez1@educaib.eu
meortizramos@educaib.eu

Pedagogia Terapèutica Lucía de Bustamante Rodríguez lbustamante@educaib.eu
Audició i LLenguatge

Laura Vicent Giménez
Aina Manera Feliu(substituta)

amanerafeliu@educaib.eu
Atenció a la Diversitat

Eva Roig Marí
Antoni Suau Riera

eroig1@educaciib.eu
asuauriera@educaib.eu

Auxiliar Tècnic Educatiu Margarita Ribas Jiménez  
Religió Carolina D'Amico Rebord  
Cap d'Estudis Cristina Roldán Porras croldan@educaib.eu
Directora Isabel Ferrer Arabí isabel@educaib.eu
Secretària Josefina Mongé Torres jmonge@educaib.eu
Auxiliar de Conversa de Llengua Anglesa Joseph Harris  
     
Bidell Víctor Langreo Escudero  
     
Associació de Pares i Mares Veure Bloc de l'APIMA  

Activitat de Formació en Centres - Curs 2007/08