El dia 17 de maig els alumnes d'Educació Infantil i Primària hem celebrat el Dia d'Internet
realitzant les activitats proposades per Red.es dins el marc de
"Red de Centros Educativos Avanzados en el uso de las TIC".
Hem utilitzat els diferents mitjans tecnòlogics que tenim a l'escola: projectors, portàtils, pissarres interactives, ordinadors i TabletsPc.