1. Com hem fet el treball?
2. Qui ens ha ajudat?
3a. Auca sobre la història de la navegació per la Mediterrània
3b. Història de l'evolució de la navegació a la Mediterrània
4. Vaixells típics de les Illes Balears i el seu ús
5. Estat actual del port d'Eivissa i la seua polèmica ampliació
6. Conclusions
7. Bibliografia
8. Autors