PROJECTE DE TELECOL·LABORACIÓ ENTRE EL C.P.ALCÚDIA I EL C.P.CAN CANTÓ

Els alumnes de 6è han iniciat un projecte de telecol·laboració amb alumnes del C.P. Alcúdia de Mallorca. Aquest projecte està previst realitzar-lo entre febrer i maig del 2004.

Cada alumne/a obtendrà en un portal una adreça de correu electrònic gratuïta i establirà contacte amb un/a alumne/a o més de l'altre centre a fi d'intercanviar opinions amb l'enviament de missatges.

Els professors dels 2 centres dissenyaran conjuntament les activitats a dur a terme.

El projecte pretén usar les tecnologies de la informació i comunicació de manera eficient i pràctica, alhora que de forma distesa i entretinguda, per tal que els nostres alumnes les incorporin a la seva vida quotidiana com de fet s'estan ja incorporant a la vida diària dels ciutadans del món “avançat”.

Per a més informació feu clic aquí