PROJECTE D'INFORMÀTICA EDUCATIVA

1997/98: Projecte Atenea
1998/99: Aprendre amb l’ordinador
2000/01: Projecte Xarxipèlag
2003/04: Programa d’ús de les TIC
2004/05: Proyecto Red.es
2009/10: Escola 2.0
2012/13: Projecte Experimental de Continguts Digitals a 5è d’Ed. Primària (Tablets)

A més de formar part del Projecte Xarxipèlag des del curs 2000/01, el nostre centre va estar seleccionat l'any 2005 per participar en una experiència pilot sobre l’ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit educatiu, associada al programa “Red de Pilotos Educacion.es”.

Això ha comportat una dotació d’equipament molt important que ha permés portar terme un Programa d'ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a tot el centre i anar incorporarant l’ús de les TIC a l’aula de manera progressiva.

Durant el curs 2009/10 es va iniciar el projecte Escola 2.0 amb miniportàtils per als alumnes de 5è i 6è d'Educació Primària.

El curs 2012/13 vam formar part del Projecte experimental d'ús de continguts multimèdia promogut per la Conselleria d'Educció, Cultura i Universitats de les Illes Balears per la qual cosa es disposa de tablets Samsung Galaxy Tab 2.

Tots els ordinadors del centre estan en xarxa, es disposa de cablejat normal i xarxa sense fils (wireless) a totes les aules i dependències.

En el moment actual es compta amb una aula d'informàtica amb 14 ordinadors, ordinador i projector a totes les aules, minipotàtils per als alumnes de 5è i 6è d'Ed. Primària i 20 Tauletes Samsung Galaxy. A més dels ordinadors disponibles als despatxos, biblioteca, sala de professorat i aula de l'equip de suport.

Els 2 objectius principals d'aquest projecte són:
1. Dotar a l’alumnat d’unes capacitats bàsiques en TIC en acabar l’Educació Primària.
2. Utilitzar les TIC com a suport d’ensenyament-aprenentatge de les diferents àrees.

El professorat ha participat en diferents cursos i activitats de formació en centres. L'alumnat comença a familiaritzar-se amb l'ordinador a partir dels 3 anys i en vant fent un ús progressiu al llarg de la seva escolarització.

 

RECURSOS A INTERNET
WEBS TIC

Les TIC al CEIP Can Cantó">